Tarieven


Prijs incl. BTW

Kennismaking-intakegesprek Kosteloos en vrijblijvend
Coaching-sessie €75,- per sessie van 1 uur (met eventuele uitloop)
Oudergesprek opvoedadvies €75,- per sessie van 1 uur (met eventuele uitloop)
Gesprek leerkracht en/of intern begeleider €60,- per gesprek
Observatie in de klas €60,- per observatie
Weerbaarheidstraining €250,- 6 groeps-sessies van 1.5 uur incl. intake- en evaluatie gesprek
€75,- individueel per sessie
Faalangsttraining €200,- 4 groeps-sessies van 1.5 uur incl. intake- en evaluatie gesprek
€75,- individueel per sessie